Početna

Memorijal MIHAJLO PUPIN 144 MHz 2019

Memorial MIHAJLO PUPIN 144 MHz 2019

PRIJAVLJENI REZULTATI (CLAIMED SCORE)

Hvala svim učesnicima na poslatom dnevniku!

Kategorija: A (144 MHz Multi op - takmičari sa klubskim ili ličnim pozivnim znakom - više operatora)
Pos Call Band Cl. Score Cl. QSO Cl. ODX Antenna Power (W)
1YU7ACO 144 MHz 45228 113 DK2EA 2X 12 EL DK7ZB 700
2YU1VG 144 MHz 25350 67 OK1KZE 17b2 500
3YT5W 144 MHz 18120 57 OK1TEH 17el LY 100
4YU7JUV 144 MHz 5868 24 9A01GPPVC 4 x 7 el 75

Kategorija: B (144 MHz Singl op - takmičari sa ličnim pozivnim znakom, jedan operator)
Pos Call Band Cl. Score Cl. QSO Cl. ODX Antenna Power (W)
1YU7ON 144 MHz 29276 92 I4BME 16el 500

Kategorija: E (144 MHz Singl op - samo PHONE FM i SSB)
Pos Call Band Cl. Score Cl. QSO Cl. ODX Antenna Power (W)
1YT7E 144 MHz 18746 66 DJ7R DL6WU 12 ELL 100
2YT3N 144 MHz 15645 35 OK2ULL 4 x 11 Tonna 400
3YU2KU 144 MHz 8925 36 I4GHG/6 9fl f9ft 25
4YU4GUV 144 MHz 6154 23 S51S F9FT Tonna 16 ele 50
5YT1SDK 144 MHz 1706 10 S57O TONA 7el 15

Kategorija: F (Stanice van YU (bez obzira na kategoriju))
Pos Call Band Cl. Score Cl. QSO Cl. ODX Antenna Power (W)
1S56P 144 MHz 40225 123 LZ2EHO 9el. F9FT 1000
29A1I 144 MHz 24307 87 IZ1ESM DL7KM 300

Početna